Uluslararası Karayolu

Uluslararası Karayolu Programı

20
yılı aşan deneyimimiz ve başarı hikayelerimiz ile yanınızdayız.

Siber Yazılım’ın Uluslararası Karayolu Programı ile karayolu taşımalarındaki iş süreçlerini firma, güzergâh, araç, belge, lokasyon, tarife tanımları ile yönetilebilir hale getiriyoruz.

Bu Program ile…

Tanımlar modülü ile firmanın banka bilgileri, yükleme/boşaltma noktaları, işlem yaptığı gümrükleri, mali bilgileri vb. bilgileri kaydedilir.
Böylece operasyon aşamasında bu bilgilerin otomatik alınması ile işlem basamakları azaltılır ve gereksiz iş yükü ortadan kaldırılır.
Araç ve belge tanımları ile araç ekipmanları, yakıt ve lastik km. bilgileri, kapasite bilgileri vb. kayıtlar yapılarak planlama aşamasında verimli bir plan ve araç bakım aşamasında verimli bakım-onarım işleminin yapılması sağlanır.
Operasyon tanımları ile işlemlerin birimler arasında geçiş tanımları yapılarak operasyon sürecinin hangi birimde hangi durumda bittiği, hangi birimde hangi durumda başladığı sağlanmış olur ve böylece operasyon geçişleri verimli hale getirilir.
Rezervasyon Modülü
Rezervasyon modülü ile rezervasyon kayıtlarını oluşturma, sistemde kayıtlı tarifeler üzerinden alış ve satış tutarlarını otomatik belirleme, teklif oluşturup müşterinize gönderme imkanı sunuyoruz.

•Gönderilen teklifin olumlu, olumsuz, revize gibi statülerde takip edilmesine imkân sağlar.

•Gönderilen tekliflerin raporlanmasını kolaylaştırır.

•Onaylanan bir rezervasyonun operasyona bildirilerek verimli ve hızlı bir şekilde yükün oluşturulmasını sağlar.
Yük Modülü
Yük modülü ile uluslararası kara nakliye siparişlerinin açılıp yükün bütün detayları kaydedilerek yük havuzunun statülerle verimli yönetilmesini mümkün hale getiriyoruz.

•Siparişi oluşturulan firmanın tanımlarında yükleme/boşaltma, gümrük vb. detay bilgileri önceden tanımlanmış ise otomatik olarak gelir ve verimli bir planlama imkanı sağlar.

•Siparişe ilişkin koli/navlun, yükleme/boşaltma bilgileri, yük evrakları, doküman hareketleri, ara nakliye bilgisi gibi güzergâhı etkileyen bilgilerin kaydı ve ulaşılabilirliliği kolaylaşır.

•Yük firmasına ilişkin finansal yeterlilik kontrolü tanımlanan kredi limitleri kontrolü ile hızlı ve etkin yapılabilir.

•İş akışlarınıza uygun olarak tasarlanan statüler ile iş akışlarınızın düzeni sağlanır, birimler arası iş devrinin daha kolay ve az hata ile yapılmasına imkân sağlar.

•Yüke ilişkin ücret ağırlığı hesaplama, ladametre hesaplama gibi işlemlerin sistemsel yapılması ile hatayı minumum seviyeye indirir.

•Oluşturulan rezervasyon kayıtlarının sistem üzerinden yüke dönüştürülmesi imkânı ile gereksiz evrak ve mail akışının önüne geçerek iş disiplini ve kolaylığı sağlar.

•Tek ekran üzerinde yük bölme, kopyalama, planlama, sefer oluşturma imkânları ile hızlı, sürdürülebilir, denetlenebilir ve verimli çözümler sunar.
Filo Yönetimi Modülü
Programımızdaki Filo Yönetimi modülü ile araç süreli belge takibi, bakım-onarım süreleri takibi, bakım km. ve lastik değişim km. bilgileri takibi, sürücü süreli belge takibi işlemleri, araç takip sistemi ile konum takibi, otomatik yükleme, boşaltma tarihleri güncelleme işlemleri ve güzergâh kontrolü, harita üzerinde rota planlama işlemlerini takip edebilirsiniz.

•Planlanabilir çekici ve römork takibi uydu takip sistemi entegrasyonu ile harita üzerinden verimli bir şekilde yapılıp yük planlaması yapılabilir.

••Kredili Masraf Kontrol sistemi ile akaryakıt alımları kontrolü sağlanabilir ve entegrasyonlarla operasyonel süreçler ile muhasebe arasında sefer bazlı kayıt ve kontrol kolaylığı sağlanır.

•Ro-Ro ve tren rezervasyonları sistem üzerinden alınabilir ve kayıtları otomatik sefere bağlanarak yapılabilir.

•Araç bakım bilgileri sisteme kaydedilebilir. Bakım ,muayene, lastik değişimleri, periyodik bakım kontrolleri sistemsel olarak sağlanmış olur.

•Sefer sürücü hesaplarında kolay, hızlı veri girişi imkânı ile sefer ve yük bazlı finansal kontrollerin hızlı ve en hata ile oluşması imkânı sağlar.

•Uydu takip sistemi ve entegrasyonlar yardımı ile belirlenen kriterlerde sistem tarafından otomatik konum bilgileri alınmasına, Yükleme noktası giriş, çıkış ve Boşaltma noktası giriş, çıkış bilgilerinin otomatik güncellenmesine, araçların tahmini boşaltma tarihi takibine imkân sağlar ve boşta olacağı konum için planlamaya dahil edilebilir bilgisini ve verimli araç organizasyonunu yönetmeyi kolaylaştırır.
Sefer Modülü
Sefer modülü ile oluşturulan seferlerin ve bu sefere bağlı yüklerin tek bir ekranda görülmesine ve takibine olanak sağlıyoruz.

•Sefer modülü içinde sefer bilgileri, sefere bağlı yükler, araç ve sürücü bilgileri, araç güzergâh bilgileri, araç belge işlemleri, araç görev sıralaması, hareket sıralaması, planlanan gelir ve gider işlemleri gibi işlemlerin takibi ve izlenebilirliği kolaylaşır.

••Sefere yük bağlama ve çözme işlemleri, çekici bağlama ve çözme işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilir. Elektronik arşiv yönetimi ile evrak akışı ve yönetimi hızlandırılır.
Sefer Planlama Modülü
Sefer Planlama modülü ile planlanabilir yükler, çekiciler ve römorklar tek bir ekran üzerinde görülebilir ve planlanabilir. Ayrıca araç takip sistemleri üzerinden alınan konumlar çekici bazında listelendiği için planlama verimini artırır.

•Yükler planlanabilir, sanal sefer oluşturup planlamanın yükleme ve navlun açısından verimini ölçer, rota açısından doğru çekici ve römork planlamasını yapmaya imkân sağlar.

•Planlanan sanal seferler kesinleştirilerek özmal veya kiralık araç atamasını tek ekran üzerinden yapmak mümkündür.
NCTS ve Gümrük Acente İşlemleri Modülü
NCTS ve Gümrük Acente işlemleri modülü ile T1/T2 beyan işlemleri, özet beyan tescil işlemleri vb. beyanları sistem üzerinden yapma imkânı sağlıyoruz.

•Gümrük birimleri sistem üzerinden özet beyan dosyalarını, T1-T2 beyanname işlemlerini mevcut açık yük ve seferler üzerinden kolay bir şekilde oluşturulup, kullandıklarını teminat türünü seçerek ilgili gümrük idaresine sistem üzerinden gönderilebilir.

•Vedop üzerinden beyannamenin durumu, güncel durumunu ve statüsünü takip edilebilir.
U-ETDS Modülü
U-ETDS modülü ile oluşturulan yük ve seferler üzerinden Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan U-ETDS entegrasyonu aracılığı ile sistem üzerinden kolay bir şekilde bildirimler yapılabilir. Yapılan bildirimin sonucu takip edilebilir.
Sefer Sürücü Hesabı ve Ekipman Takip Modülü
Sefer Sürücü Hesabı ve Ekipman Modülü ile sürücü bazında avans, masraf, borç, alacak kayıtlarını tutabilmenizi sağlıyoruz.

•Yakıtlar peşin ve kredili olarak kaydedilip Ring bazında akaryakıt takibi yapılabilir.

•Kredili Masraf Kontrolü aktarımı ile Excel aracılığı ile gelen yakıtlar sisteme aktarılıp faturası kolayca işlenebilir.

•Güzergâh ve rota bazında planlanan gider tanımları yapılarak planlanan ve gerçekleşen maliyet kontrolleri km bazlı analiz edilebilir.
Gelir-Gider İşlemleri Modülü
Bu modül ile sefer çıkışı olmadan gelir, gider ve kar incelemesi yapabilmeniz mümkün oluyor.

•Yükün oluşturulması, planlaması yapılıp sefere bağlanması sonrasında yük ve sefer ile ilgili oluşan ancak faturası ulaşmayan gelir ve gider kalemleri beklenen değer olarak sisteme girilebilir.

•Gelir ve gider kalemleri kesinleşip oluşturulduktan sonra otomatik olarak sistem üzerinden muhasebe ve finans modüllerine entegre edilir.

•Gelir Gider işlemleri kontrollü olarak sağlanır ve finansal disiplin oluşturulmuş olur.

•Gelir Gider işlemlerinin yük ve sefer bazlı kaydı ve takibi sonucunda sefer ve yük bazlı, araç ve müşteri bazlı kâr zarar analizleri doğru e amacına uygun yapılabilir hale gelir.
Hızlı Bilgilendirme
Yük ve sefere ait beyanname, çıkış ve varış ihbarı, konum bilgilendirme, CMR vb. evraklar kullanıcının işlem yapmasına gerek kalmadan firma tanımlarında kaydedilmiş mail adreslerine otomatik olarak iletilebilir.
CRM Programı
CRM Programı ile müşteri ve acente görüşmeleri takip edebilmenizi ve ilgili görüşmeler müşteri aşamasına geldiğinde kart firma kartına dönüştürebilmenizi sağlıyoruz.

•Böylece aktif görüşülen ve aktif çalışılan firma kartları verimli kullanılmış olmaktadır.

•Pazarlama kartı üzerinde potansiyel müşteri hakkında her türlü bilgi kaydedilebilir ve firmaya teklif hazırlanarak teklif CRM programı üzerinden iletilebilir.