Akaryakıt Sağlayıcıları İle Entegrasyon

Akaryakıt Sağlayıcıları İle Entegrasyon

20
yılı aşan deneyimimiz ve başarı hikayelerimiz ile yanınızdayız.

Siber Yazılım’ın entegrasyon uygulamaları sayesinde yazılım programları arasındaki bilgi alışverişi hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılır. Veri girişleri sistematik olarak sağlanırken, hızlı ve verimli operasyon ortaya çıkar. Bilgi aktarımı ile manuel yapılacak işlemler sistem aracılığı ile yapılarak hata oranı düşürülür.

Program ve modüllerimiz halihazırda AS24, SHELL, BP, PETROL OFİSİ, OMV, DKV, VIALTIS, DTS gibi akaryakıt istasyon sağlayıcıları sistemleri ile entegre çalışmaktadır. Bu entegrasyon uygulaması sayesinde sefer ve plaka bazında alınan akaryakıtları hızlı ve kontrollü bir şekilde sistem içine alabilmekte, sefer dosyalarına dağıtabilmekte ve operasyon programı içinden muhasebe modülüne otomatik entegre ederek muhasebe fişi oluşturulabilmektedir.

İlgili entegrasyon daha hızlı ve kontrollü bir operasyon süreci ve daha az personel maliyeti sonucunu ortaya çıkarmaktadır.