Gümrüklü Antrepo

Gümrüklü Antrepo Programı

20
yılı aşan deneyimimiz ve başarı hikayelerimiz ile yanınızdayız.

Siber Yazılım’ın Gümrüklü Antrepo Programı ile firma bazında ardiye tanımı yapabilirsiniz.

Bu Program ile…

Ardiye Tanımları yapıp firma bazında düşümlü ya da sabit ardiye hesabı yaptırarak finansal sonuçlara hızlı ve hatasız ulaşılabilir.
Sistem üzerinde antrepo dosyası açılıp özet beyan ve antrepo beyanı yapılabilir, antrepo düşümü yapılabilir ve dosyanın faturası kesilebilir.
Gümrükten gelen Detay Beyan aktarımı giriş ve çıkış bazında yapılarak Antrepo beyanlarının gümrük müdürlüğü ile uyumlu ve kontrolü olması sağlanabilir.
Detay Beyan giriş ve çıkış kontrolü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı talebine uygun Antrepo Defteri otomatik olarak oluşur.
Beyan değişiklikleri, Kap artırım ve azaltma işlemleri, özet beyan bölme işlemleri kayıt altına alınıp takip edilebilir hale getirilebilir.
Genel antrepo modülü Kara nakliye modülü ile entegre çalışır ve yoldaki yük üzerinden yeni giriş yapılmadan otomatik olarak antrepo dosyası açılabilir ve beyan haline getirilebilir.
Fatura kesme aşamasında firma bazında tarihler arası düşüm alınıp hızlı bir şekilde toplu fatura edilebilir.
Firma bazında toplu ardiye hesabı sistemsel olarak otomatik olarak yapılabilir ve dosyadan bilgi aktarımı yapılabilir.
Dönemsel olarak Antrepo bazında Sanal Hesap yapılarak mevcut Antrepo Stoğunun finansal karşılığı takip edilebilir hale gelir.
Dosya bazlı VAS hizmetleri kolay ve hızlı bir şekilde kaydedilebilir, Ardiye hesaplamalarına eklenebilir.
Global veya Süreli Teminat takibi ve kontrolü sistemsel olarak yapılabilir.
İthalat tescil sonrası dosya kontrolü, Ardiye KDV hesabı ve Tasfiye süreçleri sistemsel olarak kontrol edilir, uyarı notları ile kolay yönetilebilir hale getirilir.