Uluslararası Demiryolu

Uluslararası Demiryolu Programı

20
yılı aşan deneyimimiz ve başarı hikayelerimiz ile yanınızdayız.

Siber Yazılım’ın Uluslararası Demiryolu Programı ile yük detaylarının girişini yapıp, demiryolu yükü oluşturabilir, demiryolu seferine aynı ekran üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bu Program ile…

Demiryolu Nakliye teklifi hazırlanıp iletilebilir. Teklif onayına ilişkin otomatik yük oluşturulur.
Tren rezervasyon işlemleri sistem üzerinden yapılıp otomatik kaydedilebilir.
Tanımlı tarife bilgisi kullanılarak tren maliyet hesaplaması yapılabilir.
Oluşan Tren seferi üzerinden Tren, Vagon operasyonu esnek bir yapıda yönetilir.
Gelir ve gider kalemleri kesinleşip oluşturulduktan sonra otomatik olarak sistem üzerinden muhasebe ve finans modüllerine entegre edilir.
Sefer ve Müşteri bazlı kâr zarar analizleri sistem tarafından dağıtılarak otomatik oluşturulur.