Uluslararası Denizyolu

Uluslararası Denizyolu Programı

20
yılı aşan deneyimimiz ve başarı hikayelerimiz ile yanınızdayız.

Siber Yazılım’ın Uluslararası Denizyolu Programı sayesinde deniz yükü oluşturulup, yük detaylarını giriş yaparak deniz seferine aynı ekran üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bu Program ile…

Tanımlı tarife bilgisi kullanılarak acente maliyet hesaplaması yapılabilir. Aynı modül üzerinden yük takibi yapılabilir.
Firma tanımları üzerinden yapılan tanımlar ile firmanın çıkış ve varış limanları otomatik olarak alınıp operasyon kolaylığı sağlanır. Operasyon durum tanımları ile operasyon süreçleri yönetilebilir.
Tek ekran üzerinden teklif hazırlanıp iletilebilir. Rezervasyon işlemleri sistem üzerinden yapılıp otomatik kaydedilebilir. Yük ekranı üzerinden form ve liste çıktısı alınıp sistem dışına PDF olarak kaydetmeye gerek kalmadan firma tanımlarında kaydedilmiş mail adreslerine otomatik mail iletilebilir.
Navlun Fiyat listesi ve Demuraj listesi sisteme otomatik olarak kaydedilip tanımlı tarife listesi oluşturularak operasyon kolaylığı sağlanır. Navlun ve Demuraj hesaplamaları liste fiyatları üzerinden takip edilip gelir-gider kalemi oluşturulabilir. Sefer ve yük modülü üzerinden otomatik konşimento basılabilir.
Operasyonel süreci takip edilen pozisyon üzerinden Özet Beyan formu oluşturup, tescile gönderebilir, durumunu takip edebilir, tescil cevabını kontrol edebilirsiniz. Pozisyon üzerinden U-ETDS bildirimini oluşturup Ulaştırma Bakanlığı'na gönderebilirsiniz.
Gemi Sefer Takibi modülü ile Planlanan Gemi Seferleri takip edilebilir.
Track and Trace modülü ile Ships Go ve Inttra üzerinden konteyner takibi yapılabilir.
Ardından onayı gelmeyen ve kesilmeyen gelir kalemleri beklenen değer olarak sisteme girilip sefer çıkışı olmadan gelir, gider ve kâr incelemeleri yapılabilir.
Gelir ve gider kalemleri kesinleşip oluşturulduktan sonra otomatik olarak sistem üzerinden muhasebe ve finans modüllerine entegre edilir.