Uluslararası Havayolu

Uluslararası Havayolu Programı

20
yılı aşan deneyimimiz ve başarı hikayelerimiz ile yanınızdayız.

Siber Yazılım’ın Uluslararası Hava Nakliye Programı ile House Awb ve Master Awb oluşturma işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Bu Program ile…

Havayolu Teklif-Rezervasyonu oluşturulup teklif gönderilebilir, onaylanan rezervasyon tek tuşla yüke dönüştürülebilir.
Tanımlı tarife bilgisi kullanılarak maliyet hesaplaması yapılabilir.
House ve Master dosyaları hızlı ve kolay bir şekilde kaydedilebilir.
Firma tanımları üzerinden yapılan tanımlar ile firmanın çıkış ve varış havalimanları otomatik olarak alınıp operasyon kolaylığı sağlanır.
Operasyon durum tanımları ile operasyon süreçleri hızlı ve verimli yönetilebilir.
Tehlikeli madde bildirimleri sistem üzerinden yapılıp MSDS kayıtları yük ve sefer üzerine otomatik olarak yapılabilir.
IATA, TACT tarifeleri sisteme kolay ve hızlı bir şekilde entegre edilebilir, hesaplamaları hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir.
E-AWB gönderimleri ve durum sorgulamaları sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.
Özet Beyan işlemleri sistem üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde Gümrük sistemine gönderilebilir, Tescil durumları sorgulanabilir.
U-ETDS modülü ile oluşturulan House ve Master üzerinden Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan U-ETDS entegrasyonu aracılığı ile bildirimler kolay bir şekilde yapılabilir. Yapılan bildirimin sonucu takip edilebilir.
Gelir ve gider kalemleri kesinleşip oluşturulduktan sonra otomatik olarak sistem üzerinden muhasebe ve finans modüllerine entegre edilir.